O nas

MGM S.A. do 2017 roku była dystrybutorem i autoryzowanym partnerem wiodących producentów technologii IT, działającym zarówno w Polsce jak i na rynku globalnym. Spółka powstała w 2006 r. odnotowując z roku na rok bardzo dynamiczny rozwój, który został doceniony licznymi nagrodami branżowymi oraz biznesowymi.

Firma MGM S.A. wyspecjalizowała się w dystrybucji komponentów komputerowych, ale dynamiczny rozwój spółki zaowocował wprowadzeniem do oferty nowych kategorii produktowych. Rozbudowana oferta spółki obejmowała części komputerowe, oprogramowanie, gotowe produkty z branży IT oraz elektronikę konsumencką. MGM S.A. była autoryzowanym partnerem największych producentów produktów oraz technologii IT i CE m.in.: ADATA, AMD, ASUS, CANON, CRUCIAL, GIGABYTE, HGST, HP, INTEL, KINGSTON, LACIE, LENOVO, LG, MICROSOFT, SAMSUNG, SANDISK, SEAGATE, SONY, TOSHIBA, VERBATIM, WD.

Po roku 2017, ze względu na działania aparatu skarbowego wobec spółki, działalność MGM S.A. w obszarze dystrybucji IT została zawieszona i spółka weszła w proces postępowania sanacyjnego.

Po wyjściu z postępowania sanacyjnego w 2022 roku spółka wybrała za obszar swojej działalności obsługę rynku nieruchomości i inwestycje na rynkach finansowych.

Poznaj historię naszej firmy

2022

W kwietniu 2022r. Dyrektor IAS w Warszawie wycofał swoją kasację w NSA, w sprawie wyroku WSA z listopada 2020r. uchylającego decyzję Dyrektora IAS w Warszawie z października 2019r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika UCS w Białymstoku z września 2018r. za rozliczenia VAT za 04/2014. a NSA w Warszawie umorzył postępowanie kasacyjne. W maju 2022r. Spółka otrzymała zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami na dzień 28 kwietnia 2022r. Obecnie trwają prace nad nową strategią działalności Spółki w obszarze obsługi rynku nieruchomości i inwestycji ma rynkach finansowych.


2021

W marcu 2021r. (uzasadnienie doręczone w maju 2021) NSA w Warszawie wydał wyrok w sprawie podatku VAT za rok 2012, w którym oddalił kasację Dyrektora IAS w Warszawie i potwierdził wyrok WSA w Warszawie w tej sprawie z października 2019r. Tym samym sprawa rozliczenia VAT za rok 2012 została dla MGM S.A. zamknięta. W sierpniu 2021r. Spółka otrzymała ostateczną decyzję UKS Białystok w zakresie rozliczeń VAT za rok 2012 uwzględniającą prawomocny wyrok WSA z 2019r. i oddalenie kasacji przez NSA z 2021r. Miesiąc później wrócono też Spółce zabezpieczone w 2016 roku środki wraz z należnymi odsetkami. W październiku 2021 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy zatwierdził układ Spółki z wierzycielami.


2020

W listopadzie 2020r. WSA w Warszawie wydał wyrok w sprawie kontroli UKS Białystok rozpoczętej w czerwcu 2014r. za rozliczenia VAT za 04/2014, w którym uchylił decyzję Dyrektora IAS w Warszawie z października 2019r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika UCS w Białymstoku z września 2018r. Sąd stwierdził, podobnie jak w wyroku z 2019 roku, że Spółka miała prawo do zastosowania stawki 0% VAT WDT przy sprzedażach do kontrahentów, a wewnętrzne procedury weryfikacyjne były prawidłowe i Spółka nie działała w złej wierze. Urząd w tej sprawie złożył na początku następnego roku kasację.


2019

Pozytywny wyrok WSA uchylający decyzję Dyrektora IAS w Warszawie i poprzedzającej ją decyzję Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku z 2017r.


2018

W 2018r. Spółka otrzymała wyrok WSA w sprawie kontroli UKS Białystok za rozliczenia VAT za 2012 rok, który uchylił decyzje Dyrektora IAS w Warszawie z lipca 2017r., jednak urząd go nie wykonał i Spółka nie otrzymała zwrotu zabranych jej kwot na poczet decyzji. W tym roku Spółka w sanacji prowadziła intensywne działania zmierzające do doprowadzenia do układu z wierzycielami Spółki oraz prowadziła korespondencję z urzędami starając się przyspieszyć tok postępowań kontrolnych aby doprowadzić do ich rozstrzygnięcia.


2017

W wyniku działań aparatu skarbowego Spółka dostaje zabezpieczenia na swoim majątku na kwotę ponad 30 mln zł., co uniemożliwia jej prowadzenie dalszej działalności operacyjnej. Dochodzi do zwolnień prawie wszystkich pracowników i Spółka wchodzi w postępowanie sanacyjne (postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 3 października 2017). Spółka w tym okresie skupia się głównie na walce z aparatem skarbowym.


2016

Spółka wdraża innowacyjny system kontrolingu marży on-line, dzięki któremu jest w stanie jeszcze bardziej efektywnie zarządzać i wprowadzać nowe linie produktowe. Przekłada się to bezpośrednio na osiągnięcie najlepszego w historii firmy wyniku finansowego.


2015

Oferta spółki zostaje poszerzona o produkty audio i akcesoria komputerowe firmy A4Tech oraz produkty marki Dell. Zatrudnienie w MGM przekracza 50 osób.


2014

Ze względu na coraz szybszy rozwój sprzedaży MGM zwiększa możliwości logistyczne i powiększa magazyn  do 2000 m2 wysokiego składowania.

Oferta spółki zostaje poszerzona o produkty z grupy gaming: konsole i akcesoria firm Sony oraz Microsoft, a także produkty audio firm: Brainwavz, Fiio, Nuforce, Sennheiser, Superlux, AKG. Grupa dysków SSD zostaje powiększona o produkty firm: Samsung, Kingston, SanDisk, Intel.

MGM zostaje członkiem Business Center Club, prestiżowego Klubu przedsiębiorców i największej w kraju organizacji indywidualnych pracodawców. Spółka staje się jednym z 2500 członków (osób i firm), którzy reprezentują blisko 250 miast w Polsce i skupiają się w 24 lożach regionalnych BCC na terenie kraju. MGM został zaproszony do Business Center Club  jako rzetelna i wiarygodna firma, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej oraz akceptująca zasady kodeksu honorowego Członków BCC.


2013

MGM rozwija sprzedaż w kolejnych krajach i w wyniku dynamicznego wzrostu osiąga rekordowe przychody i zyski ze sprzedaży. Przychody spółki przekraczają na koniec roku 100 mln EURO.


2012

Spółka kontynuuje poszerzanie oferty i wprowadza do sprzedaży produkty LG oraz TOSHIBA.


2011

MGM  wprowadza do oferty produkty  HGST.


2010

MGM zmienia główną siedzibę i  powiększa powierzchnię magazynową do 1000 m2 wysokiego składowania. We Wrocławiu powstaje oddział firmy, który Spółka wprowadza autorski system informatyczny umożliwiający integrację zasobów i możliwość wielowalutowych rozliczeń.  Strategia  rozwoju MGM zakłada dalsze poszerzanie portfolio produktów, m.in. o  produkty peryferyjne oraz oprogramowanie. Firma nawiązuje współpracę z CANON, HP i Microsoft.


2009

W związku z dynamicznym rozwojem firmy Zarząd podejmuje decyzję o dwukrotnym zwiększeniu zatrudnienia pracowników. MGM S.A. nawiązuje współpracę z firmami: WD, SAMSUNG, ASUS, KINGSTON, GIGABYTE.


2008

MGM dynamicznie rozwija sprzedaż komponentów komputerowych. Powstaje  oddział spółki we Wrocławiu. Spółka rozpoczyna export na wschód i znacząco poszerza  portfolio produktów. Do dystrybucji zostają wprowadzone produkty Intel (CPU) i Seagate (HDD).


2007

MGM otrzymuje status AMD Platinium Partner. W wyniku  szybkiego rozwoju sprzedaży poszerza się oferta produktowa spółki.


2006

MGM rozpoczyna działalność w Warszawie. Nawiązuje współpracę z firmą Spire i zdobywa status wyłącznego przedstawiciela handlowego Spire na Polskę. Spółka rozpoczyna także sprzedaż procesorów AMD, nawiązując bezpośrednią współpracę z AMD oraz ATI.