Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu MGM S.A. pragnę poinformować, że ostatnie doniesienia medialne łączące działalność MGM S.A. i wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z tzw. karuzelą VAT, są nieprawdziwe. Decyzja zabezpieczająca dotyczyła rozliczeń podatkowych Spółki w roku 2012. Kontrola podatkowa trwała od połowy roku 2013 i nie zakończyła się jeszcze prawomocną decyzją wymiarową. Oświadczam (wynika to również z akt sprawy), że na żadnym etapie obrotu gospodarczego w Polsce prowadzonego przez MGM S.A. nie doszło do nadużycia przepisów podatkowych skutkujących uszczupleniem należności Skarbu Państwa. W ciągu 11 lat działalności MGM S.A. nasza Firma zawsze uczciwie wywiązywała się z zobowiązań podatkowych. Przez ostatnie 5 lat Firma zapłaciła ponad 8,5 mln zł podatku dochodowego oraz należnych składek ZUS. W protokole pokontrolnych Urzędu Kontroli Skarbowej i decyzji zabezpieczającej środki firmy - rzekomo na poczet niezapłaconych podatków - nigdy też nie padł zwrot: „karuzela VAT”.

 

Co więcej - MGM S.A. wspólnie z ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, organizacją działającą na rzecz branży RTV i IT, wielokrotnie inicjowała działania zmierzające do oczyszczenia branży IT z szarej strefy i wyeliminowania z rynku firm wyłudzających VAT. Wskazywaliśmy na problemy w tym zakresie i przedstawialiśmy konkretne postulaty, np. opracowując ekspertyzy prawne dotyczące wprowadzenia mechanizmu „odwróconego VAT” na telefony, tablety, konsole i laptopy. MGM S.A. byłą jedyną firmą w Polsce (wspólnie z dwoma amerykańskimi producentami sprzętu komputerowego), która takie postulaty i ekspertyzy przedstawiała w celu wprowadzenia „odwróconego VAT” na procesory i dyski. Działania te – wprowadzone przez rząd - okazały się skuteczne i wyeliminowały „karuzele VAT” z tych produktów. Zdecydowana większość obrotu Spółki przez 11 lat stanowiły procesory i dyski. MGM S.A. była w ostatnich latach największym partnerem AMD w UE. Tylko przez ostatnie 5 lat sprzedaliśmy ponad 1,1 mln szt. procesorów AMD.

 

Dodam, że dzień po złożeniu przez nas wniosku o upadłość Spółki, po prawie 9 miesiącach (!!!) od otrzymania decyzji UKS zabezpieczającej 23,5 mln zł, pełnomocnicy Spółki otrzymali decyzję wymiarową pokrywającą się z protokołem pokontrolnym z lipca 2016 roku. Naszym zdaniem decyzja wymiarowa jest klasyczną próbą wyłudzenia od Firmy MGM S.A. podatku VAT w ogromnej wysokości.

 

W imieniu całego Zarządu MGM S.A., który pragnie chronić dobre imię Firmy oraz pokazać 9 miesięczny proces doprowadzania Spółki MGM S.A. do upadłości, zapraszam dziennikarzy na konferencję prasową Zarządu MGM S.A. w siedzibie firmy w Markach przy ul. Okólnej 48 (ulica równoległa do ul. Piłsudskiego) w dn. 20 kwietnia br. (czwartek), godz. 11:00. Podczas konferencji Zarząd MGM S.A. udostępni dziennikarzom wszystkie możliwe do odtajnienia informacje oraz dokumenty. W konferencji prasowej weźmie udział także Michał Kanownik - Prezes ZIPSEE (Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT) oraz dr Roman Namysłowski, ekspert podatkowy BCC (Business Centre Club).

 

Zaproszenie zostało dodatkowo wysłane bezpośrednio do wszystkich redakcji.

 

Z poważaniem

 

Grzegorz Słoniewski

Prezes Zarządu MGM S.A