Szanowni Państwo

 

Z przykrością informuję, że MGM S.A. w dniu wczorajszym (5 kwietnia 2017) złożyła wniosek o upadłość. Powodem jest utrata płynności finansowej wynikająca z niewykonania prawomocnego postanowienia WSA z dnia 30 stycznia 2017 roku http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E56E2C8132 w postaci niezwrócenia Spółce 23,5 mln zł oraz wstrzymanie zwrotów VAT na kwotę ok. 9 mln złotych. W sumie na dzień dzisiejszy Spółka ma zajęte lub należne od Skarbu Państwa 35 mln zł (w tym należne 2,6 mln zł.). Przez 11 lat po zapłaceniu milionów złotych podatków kapitał Spółki wynosi nieco ponad 20 mln zł. W każdym z 11 lat Spółka wykazywała zyski i w Q1 2017 również mamy wynik dodatni. Do dnia złożenia wniosku o upadłość Spółka nie otrzymała żadnej decyzji wymiarowej. Decyzja o zabezpieczeniu została wydana w lipcu 2016 roku na podstawie protokołu, w którym nie podważa się żadnych zakupów (co oznacza brak udziału w karuzelach VAT-owskich). Nie podważa się żadnej z 3 zasad WDT, czyli aktywności VATUE klientów zagranicznych, płatności oraz wywozu towaru poza terytorium Polski. W sentencji o zabezpieczeniu czytamy, że Spółka pomimo wywozu towarów poza Polskę nie przeniosła prawa własności tych towarów na nabywców (dziesiątki tysięcy komponentów komputerowych zakupionych pod nadzorem producentów ze zwrotami posprzedażnymi bezpośrednio na konto MGM od m in. Microsoft, AMD, Seagate i wielu innych).W aktach sprawy nie pojawia się żadne zeznanie, przelew, dokument, które uprawdopodabnia tą tezę. Spółka złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez inspektora UKS, który sporządził protokół w postaci poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz niedopełnienie obowiązków. Spółka wielokrotnie interweniowała w MF pismami do kilku ministrów. Wielokrotnie zarząd Spółki osobiście wyjaśniał sprawę i wagę problemu w MF. Niestety bezskutecznie. Po złożeniu wniosku do prokuratury otwarto od listopada 4 nowe kontrole przez III Mazowiecki Urząd Skarbowy co sparaliżowało działalność firmy. Przekazaliśmy dziesiątki tysięcy dokumentów w ciągu ostatnich miesięcy do US i UKS. W tym momencie 13 inspektorów skarbowych kontroluje MGM (w dniu składania wniosku do prokuratury było ich tylko dwoje). Kiedy otrzymamy decyzje wymiarowe odwołamy się do Izby Skarbowej i ewentualnie do WSA. Nie możemy przegrać. Stawkę 23% vat można zastosować tylko i wyłącznie w przypadku sprzedaży tych tysięcy podzespołów komputerowych w Polsce. Organ nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie tej tezy. Ani jednego zeznania, dokumentu. Po prostu ich być nie może. Spółka przedstawiła wiele tysięcy dokumentów w postaci faktur, przelewów, proform, dokumentów płatności, dokumentów CMR, zleceń transportowych, korekt serwisowych, zeznań pracowników, oświadczeń kontrahentów na poparcie swojej tezy o sprzedaży tego towaru do kontrahentów w UE. Jednym słowem materiał dowodowy wskazuje na wynik konfrontacji tysiące do zera na korzyść Spółki.

 

Przykładowa podważana transakcja: MGM zakupiła towar w UE od największego dystrybutora IT na świecie w cenie netto. Otrzymała od producenta notowanego na Wall Street zwroty posprzedażne za ten zakup bezpośrednio na konto MGM. Dokonała sprzedaży do Spółki w UE (istniejącej na rynku ponad 15 lat, z którą handlowała kilka lat). Jednym słowem zakupiła towar w cenie netto, sprzedała w cenie netto i organ żąda od tej transakcji 23% podatku.

 

W najbliższym czasie opublikujemy wiele interwencji, pism, decyzji, zeznań,  które pokażą jaką walkę stoczyliśmy o uratowanie firmy. Niestety nie możemy publikować zeznań inspektorów w prokuraturze, bo trwa jeszcze postępowanie przygotowawcze.

 

Niestety brak decyzji wymiarowych nie pozwalał nam na odwołania do sądu. Po prostu prawie 40 mln zł. zabezpieczono nam w ramach kontroli. Zwrócono nam 4 mln nadzabezpieczenia w wyniku decyzji Izby Skarbowej, ale środki wpłynęły w dniu w którym bank wypowiedział nam kredyt na 15 mln zł., zaniepokojony walką z UKS i US.

 

Rozliczyliśmy się z wieloma firmami. Niestety kapitał Spółki to 20 mln zł. w tym 4 mln zł. w  nieruchomościach. Zabezpieczone mamy w US 35 mln zł.. Doprowadziliśmy dziś do salda zobowiązań poniżej 20 mln, ale te środki zwrócimy dopiero po wygraniu z US. Po prostu zabrano nam dużo więcej niż posiadamy po 11 latach pracy. Tylko w jednym roku Spółka wypłaciła dywidendę. Zarząd musiał wypowiedzieć umowę wszystkim pracownikom. Straciliśmy w kilka dni 150 mln zł. linii kredytowych, kredyt w banku na 15 mln zł. i nie możemy kupić towaru czyli prowadzić działalności. Nie wiemy kiedy uda nam się odzyskać środki finansowe dostawców i Spółki. Czy uda się odzyskać zaufanie ubezpieczalni, banków i dystrybutorów. Zdecydowana większość nierozliczonych zobowiązań jest dostawców zagranicznych, bo Spółka przestała kupować towar z VAT na początku lutego po uzyskaniu informacji, że nie otrzymuje zwrotów VAT. MGM ma od wielu lat 95% przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Jesteśmy według rankingu Rzeczpospolitej 129 eksporterem w Polsce, 34 firmą z udziałem exportu w ogólnej sprzedaży, 766 firmą pod względem wielkości w Polsce. Byliśmy. Eksporterzy, którzy nie otrzymują zwrotów VAT zbyt długo nie mogą przetrwać, szczególnie w przypadku zabezpieczenia dodatkowo środków przewyższających kapitał własny spółki w wyniku przestępczych działań urzędników skarbowych.

 

Przepraszamy dostawców z którymi jeszcze się nie rozliczyliśmy. Wierzymy że to nastąpi.

 

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości związanych z upadłością proszę o kontakt przez adres mailowy: office@mgm.com.pl

 

Z poważaniem

 

Grzegorz Słoniewski

Prezes Zarządu MGM S.A.