Rażące naruszenie prawa przez fiskusa doprowadziło do upadku spółki

 – firma MGM z Marek wygrała w sądzie!

 

Naruszenie prawa przez urzędników skarbowych dwóch instancji, w tym bezpodstawne zajęcie środków firmy, błędy podczas kontroli i w analizie sytuacji finansowej spółki, stwierdził w uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uchylił w całości zaskarżoną przez MGM S.A. decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku i podtrzymującą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Na podstawie tych decyzji organy podatkowe zajęły MGM, jednemu z czołowych, polskich eksporterów IT, ponad 27,5 mln zł.  W wyniku działań skarbówki firma MGM była zmuszona złożyć wniosek o upadłość i zwolnić wszystkich pracowników.

 

„Wygrana w sądzie potwierdza wskazuje ewidentne błędy urzędników. Niestety, oznacza to tylko radość przez łzy. Wyrok sądu jak dotąd nie spowodował wypłaty pieniędzy, a urzędników nie spotkały za to żadne konsekwencje. To szokujące i niespotykane w państwie prawa. Walka o należne nam środki i ochronę dobrego imienia wciąż zatem trwa nadal. Decyzja urzędu kontroli skarbowej, która była dla mnie klasyczną próbą wyłudzenia VAT od przedsiębiorcy w ogromnej wysokości, doprowadziła naszą firmę do złożenia wniosku o upadłość i zwolnienia wszystkich pracowników. Dobrze działająca, rodzinna firma przestała istnieć” – mówi Prezes Zarządu MGM S.A., Grzegorz Słoniewski.

 

W wyroku WSA czytamy, że organy skarbowe nie miały jakichkolwiek podstaw do dokonania zabezpieczenia na majątku Spółki. Sąd zwrócił uwagę w uzasadnieniu wyroku na wiele błędów urzędników, które polegały m.in. na braku wykazania przesłanek do zabezpieczenia, jak i ich należytego uzasadnienia. Sąd zaznaczył, że do zablokowania pieniędzy firmy nie wystarczy tylko podejrzenie urzędnika o nieprawidłowościach. Ponadto, podkreślił także, że urzędnicy źle przeanalizowali sytuację finansową firmy i błędnie wyliczyli kwoty zobowiązań podatkowych, nie uwzględniając przy tym oczywistych dowodów przedkładanych przez Spółkę. Niedopuszczalne zdaniem sądu było także zajęcie na majątku Spółki odsetek w wysokości ok. 6,7 mln zł od potencjalnej - bo w żaden sposób definitywnie nie stwierdzonej - zaległości. Prowadzone postępowanie kontrolne do momentu zabezpieczenia trwało ponad 3 lata – w przypadku, gdy trwa ono dłużej niż 6 miesięcy odsetek się nie nalicza poza wyjątkowymi sytuacjami, które w tym przypadku nie miały miejsca.  Przez ponad 10 miesięcy zatem organy skarbowe przetrzymywały kilkadziesiąt milionów złotych na podstawie bezprawnej decyzji, co doprowadziło do utraty płynności, a w konsekwencji do złożenia przez firmę wniosku o upadłość.

 

„Szokujący jest również fakt, że dzień przed wydaniem wyroku przez WSA Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadząca śledztwo pod nadzorem Prokuratury Krajowej umorzyła postępowanie w sprawie urzędników, których oskarżamy o działanie na szkodę naszej firmy. Postępowanie umorzono, choć sam prokurator zapewniał nas, że wyrok WSA będzie dla niego kluczowy w całym śledztwie. Oczywiście, zaskarżyliśmy tę decyzję i będziemy nadal walczyć, teraz wzmocnieni kolejnym, pozytywnym dla nas wyrokiem sądu” – dodaje Grzegorz Słoniewski.

MGM S.A. złożyła wniosek o upadłość w dn. 5 kwietnia 2017 roku. Firma funkcjonowałaby dalej, gdyby urzędnicy wykonali pierwsze postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (z 30 stycznia 2017 roku), który nakazał wstrzymanie wykonania decyzji urzędu kontroli skarbowej o zabezpieczeniu 23,5 mln zł za styczeń-grudzień 2012 roku, bo ta groziła negatywnymi skutkami dla przedsiębiorstwa. Sytuację firmy skomplikował  urząd skarbowy, który mając wiedzę o wykonanym zabezpieczeniu 23,5 mln zł, dodatkowo wstrzymał zwrot podatku VAT w wysokości 9 mln zł za okres listopad-grudzień 2016. Organy skarbowe zarzucają firmie niewłaściwe zastosowanie 0% stawki VAT przy tzw. WDT, tj. Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów. Mimo, że firma przedstawiła tysiące dokumentów potwierdzających prawidłowe rozliczenia, a transakcje faktycznie miały miejsce (towar dostarczono do zagranicznych odbiorców) urzędnicy uznali, że MGM powinna zastosować stawkę podatku VAT, jakby towar został sprzedany w Polsce. W trakcie  przesłuchań w prokuraturze sam kontroler skarbowy przyznał, że nie posiada żadnych informacji i dokumentów, które potwierdzałyby sprzedaż lub odbiór towaru w Polsce .

 

Wyrok WSA z dn. 28 kwietnia br., uchylający decyzję organów skarbowych, na bazie których zabezpieczono środki finansowe MGM, jest nieprawomocny.

 

MGM jest autoryzowanym partnerem największych producentów produktów oraz technologii IT i CE tj.: AMD, ASUS, CANON, GIGABYTE, HGST, HP, INTEL, KINGSTON, LG, MICROSOFT, SAMSUNG, SANDISK, SEAGATE, WD.

 

Wg rankingu Rzeczpospolitej MGM jest 129 eksporterem w Polsce, 34 firmą z udziałem exportu w ogólnej sprzedaży, 766 firmą pod względem wielkości w Polsce. Spółka była wielokrotnym laureatem Diamentów Forbesa i Gazel Biznesu,  jest  członkiem Business Centre Club i aktywnie działa na rzecz walki z szarą strefą m.in. w ramach programu „Koalicja na rzecz walki z szarą strefą”, w której uczestniczy także Ministerstwo Finansów. Firma była aktywnym członkiem Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, w ramach którego współpracowała z Ministerstwem Finansów na rzecz walki z podmiotami wyłudzającymi VAT.

 

Największymi dostawcami Spółki w ciągu ostatnich 5 lata były firmy:

  • AB, ABC DATA, ACTION - trzy największe polskie spółki, działające w branży IT
  • Avnet - trzeci pod względem wielkości dystrybutor IT na świecie – wielokrotnie MGM została nagrodzona za największą sprzedaż produktów tego dystrybutora w Polsce w kategorii komponenty
  • Ingram Micro – największy dystrybutor IT na świecie
  • Techdata – drugi pod względem wielkości dystrybutor IT na świecie
  • Also – największy dystrybutor IT w Europie

 

MGM była największym klientem AMD (producenta procesorów) w Europie. Spółka posiadała znaczące udziały w rynku europejskim w sprzedaży dysków twardych, procesorów, oprogramowania Microsoft i odnosi sukcesy w sprzedaży płyt głównych, dysków SSD, pamięci komputerowych, kart graficznych, monitorów i innych komponentów.

 

Od początku działalności  ponad 90 % sprzedaży Spółki stanowiła sprzedaż poza terytorium Polski, dokonywana w ramach exportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (dalej: WDT). Magazyn Spółki o powierzchni 1500 m2  zlokalizowany jest w jej siedzibie w Markach. Spółka zatrudniała prawie 50 pracowników. Profil prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oznaczał, że nie miała ona konkurencji w  Polsce. Na rynku europejskim konkurencję stanowiły firmy niemieckie.

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Łastowiecka

Tel. 518 930 101

e-mail: k.lastowiecka@kancelariapr.pl

 

Wyrok sądu:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/03FF28F92C